O nas / kontakt

Imate vprašanje, komentar ali željo?
Poznate boljši način za izračun transportnih stroškov?
Kaj so vaši razlogi, da živite v mestu ali na podeželju?
Kontaktirajte nas preko navedenih podatkov ali obrazca. Z vašo pomočjo lahko dosežemo več.

Inštitut za politike prostora
Tržaška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
+386 (0) 590 63 683
ipop@ipop.si

Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora. Po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo boljše urejanje prostora v prihodnje.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 1. razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

Naziv operacije: Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih, 2012
Kratek opis operacije: KROP 2012
Naziv upravičenca: Inštitut za politike prostora
Višina skupnih stroškov operacije: 48.153,96 €
Višina javnih virov financiranja: 48.153,96 €
Datum začetka in operacije: 1.2.2013
Datum konca operacije: 30.6.2014
Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju operacije: Marko Peterlin